Soulscape Records

 

Soulscape Records startade 1997 som en underground-label. 

 

Hela idén hade sin grund i det klimat som skivmarknaden agerade inför nya artister med en annorlunda syn på livet.

 

Soulscape lanserade 3 separata artister, varav två fick chansen i USA med sina album.

 

I dagsläget har Soulscape ingen omedelbar release, men vem vet - kanske är det dags snart igen?!

2011 såldes Soulscape Records till Doolittle Group AB.

Releaser

Här kommer du hitta information om nya releaser samt våra redan utgivna produkter.