Nyheter

2014 > 05

Den 9:e maj förvärvade DOT Music AB samtliga aktier i Doolittle Group AB. 

Då Christian Liljegren, av olika skäl, valde att sluta i bolaget den 1 april, är denna lösning det bästa för bolaget. Doolittle kommer drivas vidare och samtliga planerade releaser kommer slutföras. En hel del nya idéer kommer förverkligas för att behålla vår position. Dessutom diskuteras många intressanta releaser för framtiden.

I samband med förvärvandet söker Doolittle Group AB en driven label manager, med kontorsplats i Örebro.

För ytterligare information kontakta oss gärna på telefon 019-678 41 00 eller via e-post till group(a)doolittle.se

-----------

On May 9th, DOT Music AB bought all shares in Doolittle Group AB. 

Christian Liljegren choosed, for various reasons, to leave the company on April 1, this solution is the best for the company. Doolittle will continue with giving you great music and all planned releases will be completed. A lot of new ideas will be implemented in order to maintain our position in the market. Many interesting releases are in progress/ discussions for the future. 

In connection with the acquisition.  Doolittle Group AB, are looking for a motivated label manager, with office location in Örebro. 

For further information please contact us on telephone +46 19-678 41 00 or e-mail to group (a) doolittle.se

På vår Facebook

Nyhetsarkiv